ל"ו

היא קורנת אליו חיוכים
הוא כמעט נרדם
ממקומי בבית הקפה
אני חרד לעתידם

הוא מעשן ומהנהן
היא מיטיבה שערה
נפצי בוזוקי פורטים
על מיתרו ומיתרה

עוד מעט יבוא האוטובוס המקרטע
לשאתם
ישמור האל הטוב
על חוט אהבתם.

השאר תגובה