ל"ז

כל הלילה המו תופי הנוער מן הים
טכנו רומס ניואנסים
אצלי באוזניות מצאו מקלט
איילות הוַלסים

אני ער
אני ער
והבוקר
לא יאחר.

השאר תגובה