מזמור פרידה מבארי / לולה קידר (תלמידת תוכנית העמיתים תשע"ו)

חביב הוא עלינו מכל הבריות
לחש מטטרון למיכאל
וכמו שושנה, קטפה השכינה
משורר משורות ישראל
ברוך זה הבא! קרא הקב"ה,
איש יקר ורב כישורים!
הצל נא אותי מזו הבדידות
הפג טרדותיי בשירים
הנני כופר! השיבני מהר!
הו אל מלא הרהורים!
כאן קשה למדי, השיב אדֹני
שם למטה תמיד מסתדרים
בשבעה, כשקרוֹבים יישבו עצובים
יתפלפל המשורר עם ספירות וכרוּבים
בחן וחכמה וחיוך ממזרי
שזכינו לדעת,
תודה בארי

תגובה אחת

השאר תגובה